Hike to Javorový / Výšlap na Javorový

avatar
(Edited)

Zdravím kolemjdoucí
Hello everyone

Včera jsme měli s dětmi odpočinkový den neboť nám nepřálo počasí. Zato dnes bylo přívětivě a tak jsem pro nás naplánoval tůru na nedaleký vrchol Beskyd - Javorový, respektive k vysílači ležící 947 m nad mořem.
Dovolenou trávím s dětmi v Horní Lomné a tento vrchol je od tohoto místa docela dost vzdálen. K vhodnějšímu bodů pro výstup jsme se tedy přiblížili autem.
Na tomto vrcholu jsem nikdy nebyl a tak jsem zkusil zvolit krátkou cestu a s co nejmenším převýšením, tak aby to zvládli synové (4 a 9 let).


Yesterday we had a rest day with the children because the weather was not in our favor. Today, however, it was pleasant, so I planned a hike for us to the nearby peak of the Beskydy - Javorový, or rather to the transmitter located 947 m above sea level.
I spend my vacation with my children in Horní Lomná and this peak is quite far from this place. So we approached the more suitable points for ascent by car.
I have never been to this peak, so I tried to choose a short route with as little elevation as possible, so that my sons (4 and 9 years old) could do it.

Celková trasa byla 4 km s převýšením 484 m. Zásobeni dostatečným množstvím tekutim jsme se pomalu vydali vpřed po doposud nepoznané trase.


The total route was 4 km with an elevation gain of 484 m. Stocked with a sufficient amount of fluids, we slowly set off forward along a hitherto unknown route.

Život nám přináší překvapení, navíc pokud poznáváte neznáme a tak nám i tato cesta přinesla několik překvapení. Kromě cesty samostatné byla překvapením nádherná studánka, které jsme využili k občerstvení. Nebo byl námětem našeho zájmu zajímavě spadlý strom.


Life brings us surprises, moreover, you know the unknown when you know it, and so this journey also brought us several surprises. In addition to the independent journey, a wonderful well, which we used for refreshments, was a surprise. Or an interestingly fallen tree was the subject of our interest.

Cesta byla docela kamenitá a prudká a velikou část tůry jsme si museli dát pozor na to kam šlapeme. Zvláště pro kluky to muselo být náročné. A pro mě to bylo náročné po cestě nazpátek.
Teprve před koncem se terén zlepšil a my se opět mohli kochat přírodou a výhledy.


The path was quite rocky and steep, and we had to be careful where we stepped for a large part of the trip. It must have been especially difficult for the boys. And it was difficult for me on the way back.
Only before the end did the terrain improve and we could enjoy nature and views again.

I nahoře u vysílače na nás čekalo překvapení. Tím překvapením byli paraglidisti. Zvlášť kluci z toho byli u vytržení. Tohle jen tak někde neuvidíte. Viděli jak si letci vybalují padák, jak se chystají k letu, vzletavají a letí.


There was also a surprise waiting for us at the top of the transmitter. The surprise was the paragliders. The boys especially were ecstatic. You won't see this anywhere. They saw the pilots unpack their parachutes, prepare for flight, take off and fly.

Na chatě u vysílače jsme nabrali sil a vydali jsme se na zpáteční cestu. Ještě než jsme zašli zpět na kamenitou cestu jsme se nějakou chvíli kochali panoramaty, které můžou poskytnou jen vrcholky hor.
Ps : bohužel mi tu nějak nejdou vložit panoramatické fotky.


At the hut near the transmitter, we gathered our strength and set off on the return journey. Before we went back to the stony road, we enjoyed the panoramas that only mountain tops can provide for a while.
Ps: unfortunately I can't insert panoramic photos here.

PANO_20230718_133916.jpg

A to je tak přátelé asi vše z dnešního výletu. Až na to, že jsem si při cestě zpět zvrtnul kotník. Naštěstí nic vážného. Ráno se uvidí. Hlavně že jsou kluci v pohodě.


And that, my friends, is about all from today's trip. Except I sprained my ankle on the way back. Fortunately, nothing serious. See you in the morning. The main thing is that the boys are cool.0
0
0.000
9 comments
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

Hezká túra ;) Zkusil jsi ty panoramatické fotky doplnit třeba v Peakd?

0
0
0.000
avatar

Díky za radu, pomohlo.
Vložil jsem jednu fotku. Ostatní jsou podobné nebo se nepovedlo.
Tůra byla fajn. Ale ta trasa fakt nebyla nic pro děcka. Asi naposled. Aspoň po této trase

0
0
0.000
avatar

Ale ona je to opravdu túra ;)

0
0
0.000
avatar
(Edited)

Jj. Češtin. Občas plavu.
Slova přejatá, mezi něž patří i túra (z francouzštiny přes němčinu) a kúra („léčebný proces“, z latiny), píšeme s čárkou.

0
0
0.000
avatar

Congratulations @zirky! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You distributed more than 72000 upvotes.
Your next target is to reach 73000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out our last posts:

Join the HiveBuzz Women's World Cup Contest - Register Before It Starts And Win Big!
0
0
0.000
avatar

Such a fun experience, I love going to the forest like this.

0
0
0.000
avatar

Oh yes. Sometimes it's nice to escape to nature, to relax. Although the trip was challenging, it brought relief in a certain way.

0
0
0.000