Ciepło, pięknie, robi się bajecznie - My Actifit Report Card: March 18 2023

Warm, beautiful, it's getting fabulous

There is no lush, juicy greenery yet, but when you enter the forest, which is already receiving the strong March sun, you experience an amazing feeling, as if you came out of a tunnel.

Jeszcze nie ma tej bujnej soczystej zieleni, ale gdy wejdzie się do lasu, który przyjmuje już mocne marcowe słońce, doznaje się niesamowitego uczucia, jakby wyszło się z jakiegoś tunelu.

Flying rats (unfortunately, that's what we call neighborhood pigeons) took their places at the observation points. As long as they feed in the forest, it is pleasant at the pond, but when they move to the balconies of the nearest blocks, the horror will begin

Na punktach obserwacyjnych obsadziły swoje miejsca latające szczury (tak niestety nazywamy osiedlowe gołębie). Póki żerują w lesie, przy stawi jest to przyjemne, ale jak przeniosą się na balkony najbliższych bloków zacznie się horror

The foot is in better shape, maybe not yet for some great results, but it's ok. Tomorrow a longer walk and more observations.

Stopa już w lepszej formie, może jeszcze nie na jakieś super wyniki, ale jest ok. Jutro dłuższy spacer i więcej obserwacji.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


18/03/2023
2930
Walking0
0
0.000
0 comments